[close]
หน้าแรก สุขภาพดี บุคลิกดี งานดี เงินดี สังคม-เดินทาง ความสัมพันธ์ ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา

พฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จในที่ทำงาน

พฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จในที่ทำงาน

          การทำงานในองค์กรธุรกิจทั่วไป พนักงานทุกคนจะต้องสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร นอกจากผลงานที่ดีแล้ว พนักงานที่ดีก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีด้วย โดยทั่วไปเวลาจะดูผลงานพนักงานก็มักจะดู 2 ด้านก็คือ ด้านผลสำเร็จของตัวงานเอง และพฤติกรรมที่ดีของพนักงานซึ่งก็แล้วแต่ว่าองค์กรจะมีความเชื่อ หรือค่านิยมในเรื่องเหล่านี้อย่างไร

          พนักงานแต่ละคนที่ทำงานในองค์กร ก็จะประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน บางคนเป็นพนักงานที่มีความโดดเด่นมาก มีผลงานที่ดี และยังมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีแต่เพื่อน ๆ รัก และทำงานอย่างมีความสุข พนักงานบางคน แทบจะไม่มีเพื่อนเลย ผลงานก็ออกมาแบบไม่ดีนัก ก็เลยมีคนทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาว่า การที่พนักงานคนหนึ่ง จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้น นอกจากความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้พนักงานประสบความสำเร็จในการทำ งานในองค์กรได้

          พฤติกรรมทั้ง 7 ประการที่จะกล่าวถึงนี้ มาจากหนังสือ ชื่อ 365 Success ซึ่งเขียนโดย Shirley Taylor ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างาน และพนักงานที่ทำงาน และถูกมองว่าประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยสรุปออกมาเป็นพฤติกรรมมาตรฐานว่า คนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ หลัก มีอะไรบ้างลองมาดูกันครับ


1.เป็นคนตรงต่อเวลา

          พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมหลัก อันแรกเลยที่พนักงานที่จะประสบความสำเร็จพึงมีติดตัวไว้เสมอ คนที่มาทำงานตรงเวลา เข้าประชุมตรงเวลา เวลานัดหมายกับใครก็ตาม ก็ไปตรงเวลา หรือก่อนเวลา ซึ่งเรื่องของการตรงเวลานี้ เป็นการที่เราให้เกียรติกับคนที่เรานัดหมายไว้ ซึ่งแน่นอน คนแบบนี้ย่อมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มาสายตลอดเวลาในทุกเรื่อง

2.เป็นคนรักษาสัญญา

          พฤติกรรมที่สองก็คือ คนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้นจะต้องเป็นคนที่รักษาคำพูด รักษาสัญญา พูดอะไรไว้ หรือสัญญาอะไรกับใครไว้ ไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งลูกน้องของตนเอง ก็จะต้องรักษาคำพูดนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่พูดแล้ว ก็ทำเป็นลืมบ้าง พยายามบ่ายเบี่ยงบ้าง แบบนี้เท่ากับว่าเราไม่รักษาคำพูด คนอื่นก็จะไม่เชื่อถือ ไม่ไว้ใจเรา งานที่เราทำก็คงจะประสบความสำเร็จได้ยากขึ้นอีก


3.ใช้เวลาของบริษัทในการทำงานให้บริษัท

          พฤติกรรมนี้ถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่คนทำงานที่ประสบความสำเร็จมีกัน ก็คือ การใช้เวลาของบริษัทเพื่อทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เนื่องจากเราได้รับเงินเดือนค่าจ้างจากทางบริษัท เขาจ่ายเราเพื่อที่จะให้เราทำงานให้ ถ้าพนักงานคนใด เอาเวลาทำงานของบริษัทไปทำอย่างอื่น ทำงานส่วนตัวบ้าง หรือเล่นสนุกสนานไปตามอำเภอใจ ด้วยพฤติกรรมแบบนี้ หัวหน้าเองก็คงไม่ชอบ ผู้บริหารก็ไม่ชอบเช่นกัน ความสำเร็จในการทำงานก็เกิดยากครับ


4.ใช้เงินและทรัพย์สินของบริษัทอย่างซื่อสัตย์

          พนักงานที่รับผิดชอบทางด้านการเงิน หรือมีการถือเงินของบริษัทอยู่ หรือทำงานโดยอาศัยทรัพย์สินของบริษัท ก็จะต้องใช้เงินและทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่สุจริต ไม่เอาเงินและทรัพย์สินบริษัทไปหมุน หรือใช้ส่วนตัว แม้ว่าจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พฤติกรรมแบบนี้ คือพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นถึงการทุจริตต่อหน้าที่การงานของเราเอง

5.เสนอตัวช่วยเหลือการทำงาน

          พนักงานที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มักจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่ตนเองทำงานเสร็จแล้ว และมีเวลาเหลืออยู่ ก็เสนอตัวเองในการเข้าไปช่วยเหลือการทำงานของเพื่อนร่วมงานบ้าง หรือช่วยหน่วยงานอื่นๆ บ้าง โดยที่คนอื่นไม่ต้องร้องขออะไร และการช่วยเหลือนี้ ก็เป็นการช่วยเหลืออย่างเต็มใจ และใส่ใจ และช่วยอย่างเต็มที่โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลย


6.รับโทรศัพท์ของเพื่อนโต๊ะข้างๆ บ้าง

          พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ เวลาที่เพื่อนกำลังยุ่ง หรือไม่อยู่โต๊ะ และมีโทรศัพท์ดังขึ้นที่โต๊ะเพื่อนเราข้างๆ เรารับหรือเปล่า คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจปล่อยให้มันดังไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเงียบไปเอง แต่คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นจะไม่คิดแบบนั้น จะรีบไปช่วยรับโทรศัพท์นั้น และจะช่วยจดข้อความไว้ให้ เพื่อที่จะได้ให้เพื่อนติดต่อกลับไปได้ ลักษณะนี้ไม่เพียงแค่ช่วยเพื่อนเท่านั้น ยังสามารถช่วยองค์กรของเราได้ด้วย เพราะเราอาจจะได้ลูกค้าเข้ามา ได้ความพึงพอใจของคนที่โทรเข้ามา ซึ่งก็มีแต่ผลดีทั้งนั้น

7.ตอบสนองต่อการทำงานในทันทีที่สามารถทำได้

          เช่น อีเมล์ หรือโทรศัพท์ ถ้าเราไม่สามารถรับได้ หรือติดธุระอะไรอยู่ก็ตาม เมื่อไหร่ที่เรามีเวลา เราจะต้องรีบโทรกลับ หรือติดต่อกลับให้เร็วที่สุด


          ทั้ง 7 พฤติกรรมข้างต้น ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ยากในการประพฤติปฏิบัติเลยสักนิด ลองสังเกตดูก็ได้ครับ แต่ละพฤติกรรมที่เขาวิจัยมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่ให้เกียรติต่อบุคคลอื่นที่เราต้องทำงานด้วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง หรือแม้แต่ตัวบริษัทของเราที่เราทำงานให้ และพฤติกรรมที่เราให้เกียรติต่อคน อื่นนี้เอง ที่จะทำให้คนอื่นก็ให้เกียรติเรา และยอมรับนับถือเรา มีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้น ผลสุดท้าย ความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ ถ้าอยาก ประสบความสำเร็จในการทำงาน เอาไปลองใช้ดูก็ไม่เสียหายนะครับ มีแต่จะเกิดผลดีต่อตัวเราเองทั้งสิ้นครับ

 


ข้อมูลจากhttp://prakal.wordpress.com/

ภาพจากอินเตอร์เน็ต


กลับหน้าแรก>>

เพื่อชี้แนะเรื่องที่มีเนื่อหาสาระใกล้เคียงกบ
สร้างนิสัยคนทำงานที่ดี เพื่อความสำเร็จในอนาคต

สร้างนิสัยคนทำงานที่ดี เพื่อความสำเร็จในอนาคต

การ ทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จไปวัน ๆ เท่านั้น แต่ต้องอาศัยการวางแผนการทำงานล่วงหน้าพร้อมกับสร้างนิสัยการทำงาน ...

อ่านต่อ

เครียดไปทำไม ทำลายสุขภาพ

เครียดไปทำไม ทำลายสุขภาพ

เคยไหม เครียดโดยไม่รู้ตัว เครียดสะสมจนทำลายชีวิต เสียทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ทำให้คุณหมดหวัง วันนี้เรามีทางออกให้คุณ ...

อ่านต่อ

เส้นทางบอกเลยว่างานที่ทำอยู่คืองานที่ใช่

เส้นทางบอกเลยว่างานที่ทำอยู่คืองานที่ใช่

การ ทำงานของเราจะเติมเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่ของชีวิต วิธีเดียวที่จะทำให้เราเจอกับความพึงพอใจอย่างแท้จริงคือการทำในสิ่งที่ตัว เราเชื่อว่าเป็นงานที่...

อ่านต่อ

วิธีสร้างการยอมรับในที่ทำงาน

วิธีสร้างการยอมรับในที่ทำงาน

มนุษย์เงินเดือน คำนี้คงต้องยอมรับว่า เป็นนิยามของคนส่วนใหญ่ในทุกสังคม มองในมุมบวก มนุษย์เงินเดือนเป็นนิยามของคนทำงาน...

อ่านต่อ

โรคอัลไซเมอร์ในวัยทำงาน สาเหตุมาจากอะไร

โรคอัลไซเมอร์ในวัยทำงาน สาเหตุมาจากอะไร

วันนี้ เราจะมาแนะนำเคล็ดลับดี ๆ ที่เกี่ยวกับ “วัยทำงาน” ซึ่งก็คือ โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคขี้หลงขี้ลืม เพราะหลายคนนั้นมักคุ้นเคยกับคำนี้ และในวันนี้เราจะมา...

อ่านต่อ

2 โรคสำหรับคนวัยทำงาน

2 โรคสำหรับคนวัยทำงาน

ความอ้วนนั้นนอกจากจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานแล้ว ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรค ...

อ่านต่อ


ทำอย่างไรดีเมื่อเครียด การผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน

Tags : ความสำเร็จ การทำงาน งาน พฤติกรรม บุคคล

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view